Om programmet

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) finansierer EU's bidrag til programmer for udvikling af landdistrikter.

Programmerne for udvikling af landdistrikterne består af foranstaltninger og projekter, der bidrager til følgende mål for hele EU:

 • fremme af landbrugets konkurrenceevne
 • fremme af bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag
 • balance i den territoriale udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne.

Programmerne udarbejdes på nationalt eller regionalt plan og skal omhandle specifikke målsætninger under EU's mål for udvikling af landdistrikterne.

Programmets websted

Finansieringsmuligheder

Forslagsindkaldelser

Se de aktuelle og kommende forslagsindkaldelser under ELFUL:

Se forslagsindkaldelser

Udbud

Se de åbne og kommende udbud i forbindelse med ELFUL

Effekt og resultater

Budget og resultater

Omfatter primære resultater, nøgleindikatorer, resultatramme og vurdering.

Fakta om programmet

 • Forvaltningsmetode

  Delt forvaltning

 • Klimabidrag

  26 % (2021-2022) 40 % (2023-2027) (mål)

 • FFR-udgiftsområde

  Naturressourcer og miljø

 • Samlet budget for 2021-2027

  95,51 mia. euro, heraf 8,07 mia. euro under NGEU (løbende priser)

 • Klynge

  Landbrugs- og havpolitik