Dwar il-programm

Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-EURATOM (2021-2025) isegwi l-attivitajiet ewlenin ta’ riċerka permezz ta’ azzjonijiet diretti u indiretti:

 • sikurezza nukleari
 • sigurtà
 • skart radjuattiv
 • ġestjoni ta’ fjuwil użat
 • protezzjoni mir-radjazzjoni
 • enerġija mill-fużjoni

Il-programm jespandi wkoll ir-riċerka dwar applikazzjonijiet mhux elettriċi tar-radjazzjoni jonizzanti.

Il-programm Euratom jagħmel enfasi qawwija fuq l-iżvilupp tal-ħiliet u l-kompetenza nukleari. Dan se jagħmel titjib fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, u l-aċċess għall-infrastrutturi tar-riċerka. Dan se jippermetti lill-Ewropa żżomm it-tmexxija dinjija fis-sikurezza nukleari u l-ġestjoni tal-iskart u tikseb l-ogħla livell ta’ protezzjoni mir-radjazzjoni.

Barra minn hekk, il-programm jappoġġja l-mobbiltà tar-riċerkaturi fil-qasam nukleari fil-qafas tal-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) ta’ Orizzont Ewropa.

Sit web tal-programm

Opportunitajiet ta’ finanzjament

Kif tapplika

Tgħallem kif tipproponi proġett, u kif jaħdem il-proċess tal-għażla tal-proġetti.

Min hu eliġibbli

Tgħallem aktar dwar it-tipi ta’ opportunitajiet disponibbli permezz ta’ dan il-programm, u min jista’ japplika.

Impatt u prestazzjoni

Baġit u prestazzjoni

Tinkludi l-punti ewlenin tal-prestazzjoni, l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, u l-qafas ta’ prestazzjoni u l-valutazzjoni.

Karatteristiċi tal-programm

 • Metodu ta’ ġestjoni

  Ġestjoni diretta u indiretta

 • Kontribuzzjoni għall-klimatika

  Ma ġiet iffissata l-ebda mira fil-bażi legali

 • Intestatura tal-QFP

  Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali

 • Baġit totali 2021-2027

  €1.98 biljun (fi prezzijiet attwali)

 • Raggruppament

  Riċerka u Innovazzjoni

Dokumenti