Apie programą

„ES – sveikatos labui“ – tai ES atsakas į COVID-19 poveikį medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojams, pacientams ir sveikatos sistemoms Europoje. Naujoji programa apims ne tik reagavimą į krizes, bet ir stipresnę, sveikesnę ir atsparesnę Sveikatos sąjungą. „ES – sveikatos labui“ yra didžiausia iš iki šiol vykdytų sveikatos programa, kurią vykdant per septynerius metus (2021-2027 m.) į sveikatos gerinimą Sąjungoje bus investuota daugiau kaip 5 mlrd. EUR.

Programa siekiama:

 • gerinti ir stiprinti žmonių sveikatą Sąjungoje
 • apsaugoti Sąjungos žmones nuo didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai
 • tobulinti vaistus, medicinos priemones ir su krize susijusius produktus
 • stiprinti sveikatos sistemas.

Tinkamumas finansuoti: 

 • valstybė narė arba su ja susijusi užjūrio šalis ar teritorija
 • programos asocijuotoji trečioji šalis arba metinėje darbo programoje nurodyta trečioji šalis
 • teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, arba tarptautinė organizacija.

Gali būti taikomos kai kurios išimtys.

Programos interneto svetainė

Galimybės gauti finansavimą

Kvietimai teikti paraiškas

Peržvelkite esamus ir numatomus kvietimus teikti paraiškas pagal programą „ES – sveikatos labui“

Žiūrėti kvietimus teikti paraiškas

Konkursai

Peržvelkite esamus ir numatomus kvietimus dalyvauti konkursuose pagal programą „ES – sveikatos labui“

Poveikis ir veiksmingumas

Biudžetas ir veiksmingumas

Pateikiami svarbiausi veiklos rezultatai, pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai, veiksmingumo planas ir vertinimas.

Programos ypatybės

 • Valdymo būdas

  Tiesioginis ir netiesioginis valdymas

 • Indėlis siekiant su klimatu susijusių tikslų

  Teisiniame pagrinde tikslų nenustatyta

 • DFP išlaidų kategorija

  Sanglauda, atsparumas ir vertybės

 • Visas 2021–2027 m. biudžetas

  5,75 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis).

 • Grupė

  Ekonomikos gaivinimas ir atsparumo didinimas

Kontaktiniai duomenys

Kur ieškoti informacijos, jei kilo klausimų apie šią programą: