Dwar il-programm

Il-Programm Ewropa Diġitali jipprovdi finanzjament għal proġetti f’ħames oqsma kruċjali:

 • supercomputing
 • intelliġenza artifiċjali
 • ċibersigurtà
 • ħiliet diġitali avvanzati
 • żgurar tal-użu wiesa’ tat-teknoloġiji diġitali fl-ekonomija u s-soċjetà

Il-programm huwa mfassal biex inaqqas id-distakk bejn ir-riċerka fit-teknoloġija diġitali u l-implimentazzjoni fis-suq. Dan se jkun ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej, speċjalment l-SMEs. L-investimenti permezz tal-Programm Ewropa Diġitali jappoġġjaw l-objettivi doppji tal-Unjoni ta’ tranżizzjoni ekoloġika u ta’ trasformazzjoni diġitali, u se jsaħħu r-reżiljenza u l-awtonomija strateġika tal-Unjoni.

Sit web tal-programm

Opportunitajiet ta’ finanzjament

Sejħiet għal proposti

Iċċekkja s-sejħiet miftuħa u imminenti għal proposti taħt il-Programm Ewropa Diġitali:

Ara s-sejħiet għal proposti

Kif tapplika

Tgħallem kif tipproponi proġett, u kif jaħdem il-proċess tal-għażla tal-proġetti.

Impatt u prestazzjoni

Baġit u prestazzjoni

Tinkludi l-punti ewlenin tal-prestazzjoni, l-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, u l-qafas ta’ prestazzjoni u l-valutazzjoni.

Karatteristiċi tal-programm

 • Metodu ta’ ġestjoni

  Ġestjoni diretta u indiretta

 • Kontribuzzjoni għall-klima

  Ma ġiet iffissata l-ebda mira fil-bażi legali

 • Intestatura tal-QFP

  Suq Uniku, Innovazzjoni u Diġitali

 • Baġit totali 2021-2027

  €7.59 biljun (fi prezzijiet attwali)

 • Raggruppament

  Investimenti Strateġiċi Ewropej