O programe

Kreatívna Európa je programom Európskej komisie na podporu kultúrneho a audiovizuálneho odvetvia.

V nadväznosti na predchádzajúci program v tejto oblasti bude program Kreatívna Európa v období 2021 – 2027 naďalej podporovať európske kultúrne a kreatívne odvetvia.

Program vychádza zo štruktúry predchádzajúceho programu s 3 zložkami:

 • podprogram kultúra sa vzťahuje na kultúrne a kreatívne odvetvie okrem audiovizuálneho sektora
 • podprogram MEDIA sa vzťahuje na audiovizuálny sektor
 • medzisektorová zložka sa vzťahuje na činnosti uskutočňované naprieč všetkými kultúrnymi a kreatívnymi sektormi

Webové sídlo programu

Podprogramy

Možnosti financovania

Výzvy na predkladanie návrhov

Pozrite si otvorené a nadchádzajúce výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Kreatívna Európa:

Pozrite si výzvy na predkladanie návrhov

Ako podať žiadosť?

Zistite, ako navrhnúť projekt a ako funguje proces výberu projektov.

Výzvy na predkladanie ponúk

Pozrite si otvorené a nadchádzajúce výzvy na predkladanie ponúk v rámci programu Kreatívna Európa:

Vplyv a výkonnosť

Financované projekty a výsledky

Rozpočet a výkonnosť

Zahŕňa najvýznamnejšie výsledky, kľúčové ukazovatele výkonnosti a výkonnostný rámec a hodnotenie.

Prvky programu

 • Spôsob riadenia

  Priame a nepriame riadenie

 • Príspevok na opatrenia v oblasti klímy

  V právnom základe nie je stanovený cieľ

 • Okruh VFR

  Súdržnosť, odolnosť a hodnoty

 • Celkový rozpočet na roky 2021 – 2027

  2,53 miliardy eur (v bežných cenách)

 • Klaster

  Investície do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt

Dokumenty

Kontakt

V prípade otázok o tomto programe kontaktujte: