За програмата

Програма „Творческа Европа“ е програмата на Европейската комисия за подпомагане на сектора на културата и аудио-визуалния сектор.

Като продължение на предишната програма „Творческа Европа“ настоящата програма ще продължи да подкрепя европейските сектори на културата и творчеството през периода 2021—2027 г.

Програмата се основава и запазва структурата на предходната програма с 3 направления:

 • направление „Култура“, което обхваща секторите на културата и творчеството, с изключение на аудио-визуалния сектор
 • направление „МЕДИА“, което обхваща аудио-визуалния сектор
 • междусекторно направление, което обхваща дейности във всички сектори на културата и творчеството.

Уебсайт на програмата

Подпрограми

Възможности за финансиране

Покани за представяне на предложения

Вижте отворените и предстоящите покани за представяне на предложения по програма „Творческа Европа“:

Вижте поканите за предложения

Как да кандидатствате

Научете как да предложите проект и как се извършва подборът на проектите.

Покани за подаване на оферти

Вижте отворените и предстоящите покани за подаване на оферти по програма „Творческа Европа“:

Въздействие и ефективност

Финансирани проекти и резултати

Бюджет и изпълнение

Акценти при изпълнението, ключови показатели, рамка за изпълнението и оценка.

Характеристики на програмата

 • Режим на управление

  Пряко и непряко управление

 • Принос в областта на климата

  Няма определена цел в правното основание

 • Функция от МФР

  Сближаване, устойчивост и ценности

 • Общ бюджет за 2021—2027 г.

  2,53 млрд. евро (по текущи цени)

 • Клъстер

  Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

Документи

За контакти

За въпроси относно тази програма, моля, пишете на следния адрес: