O programe

Fond pre azyl, migráciu a integráciu prispeje k

 • efektívnemu riadeniu migrácie,
 • vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej azylovej politiky a
 • spoločnej prisťahovaleckej politike v súlade s príslušným acquis Únie a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú zmluvnými stranami.

Tento fond upravuje Nariadenie o spoločných ustanoveniach.

Webová stránka programu

Možnosti financovania

Výzvy na predkladanie návrhov

Pozrite si otvorené a nadchádzajúce výzvy na predkladanie návrhov v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu:

Pozri výzvy na predkladanie návrhov

Ako podať žiadosť

Informácie o tom, ako navrhnúť projekt a ako funguje proces výberu projektov.

Výzvy na predkladanie ponúk

Pozrite si otvorené a nadchádzajúce výzvy na predkladanie ponúk týkajúce sa Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Dosah a výkonnosť

Rozpočet a výkonnosť

Zahŕňa hlavné ukazovatele výkonnosti, kľúčové ukazovatele výkonnosti, výkonnostný rámec a hodnotenie.

Prvky programu

 • Spôsob riadenia

  Zdieľané priame a nepriame riadenie

 • Klimatický príspevok

  V právnom základe nie je stanovená žiadna cieľová hodnota

 • Okruh VFR

  Migrácia a riadenie hraníc

 • Celkový rozpočet na roky 2021 – 2027

  9,88 mld. EUR (v bežných cenách)

 • Klaster

  Migrácia