Predhodna informativna obvestila

Ni predhodnih informativnih obvestil

Odprti javni razpisi

 Iskanje odprtih javnih razpisov GD FISMA na strani eNaročanje

Zaključeni javni razpisi

Iskanje zaključenih javnih razpisov GD FISMA na strani eNaročanje

Postopki s pogajanji

Če želite sodelovati v postopku s pogajanji za naročila nizke ali srednje vrednosti, pošljite svoje podatke po e-pošti na naslov ec-fisma-contracts@ec.europa.eu in pripišite sklic na javni razpis, ki vas zanima.

Vaši podatki bodo shranjeni v podatkovni bazi samo za namene razpisov. Vključitev vaših kontaktnih podatkov ne pomeni samodejnega vabila za oddajo ponudbe.

Ta pregled je zgolj informativen.

Naročila srednje vrednosti (60 000,01–135 000 evrov)

Storitve potrošniškega testiranja – najprimernejša možnost za male vlagatelje glede scenarijev uspešnosti in podatkov o pretekli uspešnosti v dokumentu s ključnimi informacijami v okviru PRIIP – FISMA/2019/016/C

Razpis po postopku s pogajanji za preučitev najprimernejše možnosti za male vlagatelje v dokumentu s ključnimi informacijami v okviru PRIIP.

Ocena programa Unije za podporo posebnih dejavnosti, ki krepijo vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020 (FISMA/2019/004/B)

Razpis po postopku s pogajanji za oceno programa Unije, ki podpira vključevanje končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanje politike na področju finančnih storitev.

Pomoč pri oblikovanju meril za kmetijske dejavnosti, ki jih je treba vključiti v taksonomijo EU trajnostnega financiranja – FISMA/2018/058/C

Razpis po postopku s pogajanji za zagotovitev tehnične pomoči pri oblikovanju meril za kmetijske dejavnosti, ki jih je treba vključiti v taksonomijo EU trajnostnega financiranja.

Priprava slovarja pojmov o nadzorniškem poročanju s pomočjo strojnega učenja – FISMA/2018/046/B

Razpis po postopku s pogajanji glede uporabe tehnik strojnega učenja za analizo določenega sklopa pravnih dokumentov in opredelitev ustreznih pravnih pojmov, zlasti v zvezi z zahtevami glede nadzorniškega poročanja. Izpeljani pojmi morajo biti navedeni v slovarju s sklicevanji na povezano pravno besedilo in, kjer je to primerno, tudi na povezane predloge za nadzorniško poročanje.

Študija o izvedljivosti evropskih zavarovanih obveznic – FISMA/2017/059/C

Razpis po postopku s pogajanji za podporo pri ugotavljanju izvedljivosti priprave evropskih zavarovanih obveznic za posojila MSP in posojila za infrastrukturo.

Opredelitev tržnih in regulativnih ovir za množično financiranje v EU – FISMA/2015/146(05)/C

Razpis po postopku s pogajanji za oceno možnosti za čezmejno množično financiranje v EU in kako se veljavna zakonodaja EU uporablja v čezmejnih primerih.

Naročila nizke vrednosti (15 000,01–60 000 evrov)

Naročilo na podatkovno zbirko o investicijskih skladih v EU – FISMA/2019/034/C

Razpis po postopku s pogajanji za neposreden dostop do širokega nabora investicijskih skladov z največjo možno geografsko pokritost.

Organizacija dogodka Generalnega direktorata za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov – FISMA/2017/097/A

Razpis po postopku s pogajanji za rezervacijo ustreznega kraja za srečanje zunaj delovnih prostorov GD za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov leta 2018.

Študija o razširitvi uredbe o čezmejnih plačilih – FISMA/2017/030/D

Razpis po postopku s pogajanji za izvedbo študije o razširitvi uredbe o čezmejnih plačilih (Uredba EU št.°924/2009) na valute držav članic zunaj evrskega območja.

Organizacija srečanja zunaj delovnih prostorov – kraj

Razpis po postopku s pogajanji za rezervacijo ustreznega kraja za srečanje zunaj delovnih prostorov GD FISMA leta 2017

Naročilo na podatkovno zbirko o investicijskih skladih v EU – FISMA/2016/056/C

Razpis po postopku s pogajanji za zagotovitev dostopa do podatkovne zbirke o investicijskih skladih v EU

Dostop do podatkovnega vira o bančnih in zavarovalniških trgih – FISMA/2015/111/B

Razpis po postopku s pogajanji za zagotovitev dostopa do vira kakovostnih in poglobljenih podatkov o svetovnih finančnih trgih in tržnih akterjih

Dostop do podatkovnega vira o tokovih delniških in obvezniških skladov – FISMA/2015/108/B

Razpis po postopku s pogajanji za zagotovitev dostopa do podatkovnega vira o globalnem portfelju tokov delniških in obvezniških skladov

Razpisi za prijavo interesa

Iskanje razpisov za prijavo interesa GD FISMA na strani eNaročanje