Predbežné oznámenia

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne predbežné oznámenia

Otvorené výzvy na predkladanie ponúk

 Otvorené výzvy na predkladanie ponúk GR FISMA na portáli eTendering

Ukončené výzvy na predkladanie ponúk

Ukončené výzvy na predkladanie ponúk GR FISMA na portáli eTendering

Rokovacie konania

Ak máte záujem o účasť na rokovacom konaní pre zákazky so strednou alebo nízkou hodnotou, pošlite nám svoje údaje e-mailom na adresu ec-fisma-contracts@ec.europa.eu a uveďte výzvu na predkladanie ponúk, o ktorú máte záujem.

Vaše údaje sa budú uchovávať v databáze len na účely verejného obstarávania. Zaradenie vašich kontaktných údajov automaticky neznamená zasielanie výziev na predkladanie ponúk

Výzvy na prejavenie záujmu

Výzvy na prejavenie záujmu GR FISMA na portáli eTendering