Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών είναι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν αυτές αναζητούν υποψηφίους για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, αγαθών ή εργασιών έναντι αμοιβής.

Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Ex-ante publication of call for tender 2017 ECFIN 018/R

Online economic news and information supply service for emerging markets

Financial instruments audit services

Pre-information notice for a low value contract – Study on: Corporate profits in Italy

Κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Creation of a 4-year framework contract for the supply of macro-economic and financial data - 2016 ECFIN 002/B

Contract for provision of evaluation and evaluation-related services - 2016 ECFIN 009/A

Study on state asset management in the EU - 2016 ECFIN 010/C

Open procedure: evaluation of forecasting services - 2016 ECFIN 014/A

Call for papers - 2016 ECFIN 015/C

Ex-Ante publication of call for tender on study on lessons from the US for the functioning of EMU - 2016 ECFIN 004/A

DG ECFIN fellowship initiative 2016-17 - 2016 ECFIN 013/B

Ex-Ante publication of call for tender 2016 ECFIN 005/L

Study on firm-level drivers of export performance and external competitiveness in Italy - 2015 ECFIN 010/E

Fiscal policy after the crisis - 2015 ECFIN 013/C

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών 2004-15

Κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών 2004-15

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στον τομέα των οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων αποτελούν αντικείμενο ετήσιου προγράμματος εργασίας που εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει τη γραμμή του προϋπολογισμού για ορισμένους τομείς πολιτικής ή για προγράμματα χρηματοδότησης στον τομέα των οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων.

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2017
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2005-2016

Ανατεθείσες συμβάσεις

Η βάση δεδομένων του συστήματος δημοσιονομικής διαφάνειας επιτρέπει την αναζήτηση δικαιούχων για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ η οποία καταβάλλεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη βάση αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις που ανατέθηκαν από το 2012 και μετά.

Τροποποίηση υφιστάμενων συμβάσεων (2016)
Συμβάσεις που ανατέθηκαν πριν από το 2012