Jednací řízení

StáhnoutPDF - 482.3 KB

Otevřená řízení

Přehled všech probíhajících otevřených řízení najdete na stránkách eTendering

Výzva k vyjádření zájmu

14. listopadu 2021

2018/S 031-066855 – Externí odborníci mající za úkol podporovat realizaci strukturálních reforem v členských státech – CEI/2017/SRSS/01

Ukončené výzvy k podávání nabídek

Přehled ukončených výzev k podávání nabídek od roku 2017 najdete na stránkách eTendering

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Program na podporu strukturálních reforem

24. listopadu 2017

469970-2017 – Vícestranná rámcová smlouva o podpoře strukturálních reforem v členských státech EU

Uplynulá období

Informace týkající se zakázek z předchozích let lze najít v systému finanční transparentnosti EU (FTS).

Roční pracovní programy

Více informací o programu na podporu strukturálních reforem, včetně pracovních programů na jednotlivé roky

Program pomoci

Přehled pracovních programů na jednotlivé roky

Více informací o programu pomoci

Probíhající a ukončené výzvy k podávání návrhů a nabídek