Процедури на договаряне

СвалиPDF - 482.3 KB

Текущи покани за участие в търг

Вижте всички текущи покани за участие в търг на уебсайта eTendering

Покана за изразяване на интерес

14 ноември 2021 г.

2018/S 031-066855 – Външни експерти за подпомагане на изпълнението на структурните реформи в държавите членки — CEI/2017/SRSS/01

Приключили покани за участие в търг

Вижте приключилите покани за участие в търг от 2017 г. на уебсайта eTendering

Обявления зa възложени поръчки

Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР)

24 ноември 2017 г.

469970-2017 — Многостранен рамков договор за подкрепата на структурните реформи в държавите — членки на ЕС

Минали години

Информация за поръчки от предишни години можете да намерите в системата за финансова прозрачност на ЕС.

Годишни работни програми

Повече за Програмата за подкрепа на структурните реформи, включително годишните работни програми

Програма за помощ

Вижте годишните работни програми

Повече за програмата за помощ

Текущи и приключили покани за представяне на предложения и за участие в търгове