Pravidlá pre odborníkov hodnotiacich ponuky

Európska komisia na hodnotenie ponúk vymenúva nezávislých externých odborníkov. Odborníci musia dodržiavať kódex správania odborníkov a podpísať vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.

Pracujte ako odborník pre Európsku komisiu

Európska komisia zamestnáva odborníkov na hodnotenie ponúk a návrhov projektov, monitorovanie projektov a pomoc pri navrhovaní politík a programov.