Rialacha do shaineolaithe i mbun meastóireacht ar thairiscintí

Ceapann an Coimisiún Eorpach saineolaithe neamhspleácha seachtracha chun tairiscintí a mheas. Ní mór do na saineolaithe cloí le cód iompar na saineolaithe agus dearbhú a shíniú nach bhfuil aon choinbhleacht leasa ann.

Conas a bheith i do shaineolaí ag an gCoimisiún Eorpach

Fostaíonn an Coimisiún Eorpach saineolaithe chun tairiscintí agus moltaí maidir le tionscadail a mheas, monatóireacht a dhéanamh ar thionscadail agus cúnamh a thabhairt beartais agus cláir a cheapadh.