Asiantuntijoiden ohjeet tarjousten arviointiin

Euroopan komissio nimittää riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita tarjousten arviointia varten. Asiantuntijoiden on noudatettava asiantuntijoiden käytännesääntöjä ja vakuutettava kirjallisesti, ettei eturistiriitoja ole.

Asiantuntijatehtävät komissiossa

Komissio palkkaa asiantuntijoita arvioimaan tarjouksia sekä valvomaan EU:n rahoitusta saavia hankkeita.