Pravidla, jimž se řídí odborníci hodnotící nabídky

Evropská komise jmenuje nezávislé, externí odborníky pro posuzování nabídek. Odborníci musí dodržovat kodex chování a podepsat prohlášení o neexistenci střetu zájmů.