Bli expert åt EU-kommissionen

EU-kommissionen anställer experter för att utvärdera anbud och projektförslag, övervaka projekt och hjälpa till med att utforma politik och program.

Regler för experter som utvärderar anbud

EU-kommissionen utser oberoende, externa experter för att utvärdera anbud. Experterna måste följa uppförandekoden för experter och skriva under en förklaring där de bekräftar att de inte är jäviga.