Euroopa Komisjoni eksperdiks saamine

Euroopa Komisjoni eksperdiks saamine

Euroopa Komisjoni heaks töötavad eksperdid hindavad pakkumusi ja projektiettepanekuid, jälgivad projektide rakendamist ning toetavad poliitika ja programmide väljatöötamist.

Eeskirjad pakkumusi hindavatele ekspertidele

Eeskirjad pakkumusi hindavatele ekspertidele

Euroopa Komisjon määrab pakkumusi hindama sõltumatuid väliseksperte. Eksperdid peavad järgima käitumisjuhendit ja allkirjastama avalduse huvide konflikti puudumise kohta.