Analiza trgovinskih in mednarodnih vidikov SKP

Informacije o zbranih statističnih podatkih, trgovinskih in političnih analizah, poročilih o spremljanju in študijah agroživilskega sektorja, ki se uporabljajo za doseganje ciljev SKP.

Mednarodna trgovina s kmetijskimi proizvodi

Statistični podatki in analize v zvezi z uvozom in izvozom agroživilskih proizvodov EU, informacije o dvostranskih sporazumih in trgovini EU s kmetijskimi proizvodi v okviru STO.

Kmetijski trgi in cene

Spremljanje cen, kratkoročni in srednjeročni obeti, obvestila in poročila o razvoju trgov primarnih kmetijskih proizvodov in živil v EU in po svetu

Information for trade with non-EU countries

How to export into and out of the EU, with practical information on rules, tariffs, procedures, and product requirements.