Analiza trgovinskih in mednarodnih vidikov SKP

Informacije o zbiranju statističnih podatkov, analizah trgovine in politik, poročilih o spremljanju in študijah na področju agroživilskega sektorja, ki se uporabljajo za doseganje ciljev SKP.

Mednarodna trgovina s kmetijskimi proizvodi

Statistični podatki in analize v zvezi z uvozom in izvozom agroživilskih proizvodov EU, informacije o dvostranskih sporazumih in trgovini EU s kmetijskimi proizvodi v okviru STO.

Kmetijski trgi in cene

Spremljanje cen, kratkoročni in srednjeročni obeti, obvestila in poročila o razvoju trgov primarnih kmetijskih proizvodov in živil v EU in po svetu

Export to non-EU countries

How to export outside the EU, information on animal and plant health and hygiene issues by country.

Import from non-EU countries

How to export into the EU, information on food, feed, plant and animal safety requirements.