Analýza obchodu a medzinárodnej politiky

Informácie o zhromaždených štatistikách, analýzach obchodu a politík, správach o monitorovaní agropotravinárskych výrobkov a štúdiách využívaných na plnenie cieľov SPP.

Medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi výrobkami

Štatistiky a analýzy týkajúce sa dovozu a vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ, s informáciami o dvojstranných dohodách a obchode EÚ v oblasti poľnohospodárstva v rámci WTO.

Poľnohospodárske trhy a ceny

Monitorovanie cien, krátkodobé a strednodobé výhľady, prehľady a správy o vývoji trhu s poľnohospodárskymi komoditami a potravinami v EÚ a na celom svete.

Export to non-EU countries

How to export outside the EU, information on animal and plant health and hygiene issues by country.

Import from non-EU countries

How to export into the EU, information on food, feed, plant and animal safety requirements.