Analizy dotyczące handlu i polityki międzynarodowej

Informacje na temat gromadzonych statystyk, analiz handlowych i politycznych, sprawozdań z monitorowania sektora rolno-spożywczego oraz badań wykorzystywanych w celu zapewnienia realizacji celów WPR

Międzynarodowy handel produktami rolnymi

Statystyki i analizy dotyczące importu do UE i eksportu z UE produktów rolno-spożywczych, wraz z informacjami o umowach dwustronnych oraz handlu produktami rolnymi UE w ramach WTO

Rynki rolne i ceny produktów rolnych

Monitorowanie cen, perspektywy krótko- i średnioterminowe, przeglądy i sprawozdania na temat rozwoju sytuacji na rynkach towarów rolnych i żywności w UE i na świecie.

Information for trade with non-EU countries

How to export into and out of the EU, with practical information on rules, tariffs, procedures, and product requirements.