Analyse van het internationaal en handelsbeleid

Informatie over statistieken, analyses, verslagen en studies over handel en beleid met het oog op de doelstellingen van het GLB.

Internationale handel in landbouwproducten

Statistieken en analyses in verband met de in- en uitvoer van landbouwproducten in de EU, en informatie over bilaterale overeenkomsten en EU-handel in het kader van de WTO.

Landbouwmarkten en -prijzen

Prijsmonitoring, vooruitzichten voor de korte en de middellange termijn, marktoverzichten en -verslagen voor basislandbouwproducten en levensmiddelen in de EU en de rest van de wereld.

Export to non-EU countries

How to export outside the EU, information on animal and plant health and hygiene issues by country.

Import from non-EU countries

How to export into the EU, information on food, feed, plant and animal safety requirements.