Prekybos ir tarptautinės politikos analizė

Informacija apie surinktus statistinius duomenis, prekybos ir politikos analizė, žemės ūkio maisto produktų stebėsenos ataskaitos ir tyrimai, naudojami siekiant BŽŪP tikslų.

Tarptautinė prekyba žemės ūkio produktais

Statistiniai duomenys ir analizės, susijusios su ES žemės ūkio maisto produktų importu ir eksportu, taip pat informacija apie dvišalius susitarimus ir ES prekybą žemės ūkio produktais PPO.

Žemės ūkio rinkos ir kainos

Kainų stebėsena, trumpalaikės ir vidutinės trukmės perspektyvos, informacija ir ataskaitos apie žemės ūkio prekių ir maisto produktų rinkos pokyčius ES ir visame pasaulyje.

Information for trade with non-EU countries

How to export into and out of the EU, with practical information on rules, tariffs, procedures, and product requirements.