Kaubandus ja rahvusvahelise poliitika analüüs

Teave kogutud statistika, kaubandus- ja poliitikaanalüüside, põllumajandusliku toidutööstuse seirearuannete ja ÜPP eesmärkide saavutamise tagamiseks kasutatud uuringute kohta.

Rahvusvaheline põllumajandustoodetega kauplemine

Statistika ja analüüsid ELi põllumajanduslike toiduainete impordi ja ekspordi kohta koos teabega kahepoolsete lepingute ja ELi põllumajandustoodetega kauplemise kohta WTOs.

Põllumajandusturud ja -hinnad

Hindade järelevalve, lühi- ja keskpika perioodi väljavaated, lühiülevaated ja aruanded põllumajanduslike toor- ja toiduainete turgude arengu kohta ELis ja kogu maailmas.

Information for trade with non-EU countries

How to export into and out of the EU, with practical information on rules, tariffs, procedures, and product requirements.

Kaubandus ja rahvusvahelise poliitika analüüs
Ühise põllumajanduspoliitika rahvusvahelised aspektid, põllumajandusliku kaubanduse statistika ja analüüs, põllumajanduspoliitika arengud kolmandates riikides.

Maailma Kaubandusorganisatsioon ja ELi põllumajandus
ELi tegevus põllumajandustoodete maailmakaubanduse valdkonnas, Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjadest tulenevad kohustused, Doha vooru põllumajandus, Maailma Kaubandusorganisatsiooni töö.

Turud ja hinnad
Põllumajandussektori turuanalüüs ja hinnavaatlus, ELi ja üleilmsete turgude ülevaated, põllumajandusturgude statistika.