Анализ на търговската и международната политика

Информация относно събраните статистически данни, анализи на търговията и политиките, доклади и проучвания за мониторинг на хранително-вкусовата промишленост и проучвания, използвани за гарантиране на постигането на целите на ОСП.

Международна търговия със селскостопански продукти

Статистически данни и анализи, свързани с вноса и износа на селскостопански хранителни продукти от ЕС, с информация за двустранните споразумения и търговията със селскостопански продукти на ЕС в рамките на СТО.

Пазари и цени на селскостопански продукти

Наблюдение на цените, краткосрочни и средносрочни перспективи, бюлетини и доклади за развитието на пазарите на селскостопански стоки и храни в ЕС и в световен мащаб.

Information for trade with non-EU countries

How to export into and out of the EU, with practical information on rules, tariffs, procedures, and product requirements.