Pregled

Mednarodna razsežnost je del skupne kmetijske politike (SKP), saj je ohranjanje zdravega ravnovesja med uvozom in izvozom ključnega pomena za stabilnost notranjega trga.

Evropska komisija zbira statistične podatke in analizira razvoj trgovine s kmetijskimi proizvodi ter mednarodne agroživilske politike, da bi zagotovila uresničevanje ciljev SKP.

Najnovejše informacije se objavljajo mesečno v seriji „Spremljanje trgovine EU z agroživilskimi proizvodi“. Poglobljena ocena o spremembah trgovinskih tokov v agroživilskem sektorju v preteklem letu pa je na voljo v letnem poročilu „Spremljanje kmetijsko-trgovinske politike“.

V obeh publikacijah so proučeni trendi in razvoj v trgovini z agroživilskimi proizvodi, pri čemer je poudarek na ključnih akterjih in proizvodih. Ti publikaciji dopolnjujejo informativni pregledi, ki podrobno prikazujejo trgovinske odnose EU na področju agroživilskih proizvodov ter pomembne spremembe na mednarodnem agroživilskem trgu.

Evropska komisija in njene partnerice pripravljajo tudi različne študije in analitične dokumente o vplivu trgovinskih politik na kmetijstvo.

Na splošno je iz statističnih podatkov in analiz razvidno, da EU ponuja raznolik nabor konkurenčnih proizvodov v celotni kmetijski vrednostni verigi ter ima osrednjo vlogo v mednarodni trgovini s kmetijskimi proizvodi.

Sorodne informacije

Obvestilo deležnikom Izstop Združenega kraljestva in živilska zakonodaja EU

Spremljanje trgovine EU z agroživilskimi proizvodi

„Spremljanje trgovine EU z agroživilskimi proizvodi“ zagotavlja najnovejše informacije o trgovini EU z agroživilskimi proizvodi. Ta serija predstavlja najnovejše statistične podatke o trgovinskih odnosih in kategorijah proizvodov ter glavne značilnosti razvoja in trendov.

PrenesiPDF - 594.1 KB

Prejšnje izdaje v seriji

Spremljanje kmetijsko-trgovinske politike

Spremljanje kmetijsko-trgovinske politike je letna publikacija, ki predstavlja poglobljeno analizo prevladujočih vprašanj v zvezi z agroživilsko politiko in trgovino z agroživilskimi proizvodi na splošno. Vsebuje podroben pregled mednarodnih razmer v trgovini z agroživilskimi proizvodi s poudarkom na ključnih proizvodih in partnerjih.

PrenesiPDF - 2.6 MB

Leta 2018 je bil obseg trgovine EU z agroživilskimi proizvodi 254 milijard evrov, pri čemer je uvoz štel za 138 in uvoz za 116 milijard evrov. To dokazuje, da je EU še naprej največja svetovna izvoznica in druga največja uvoznica agroživilskih proizvodov. Kmetijski proizvodi so šteli za 7 % vrednosti celotnega izvoza blaga EU v letu 2018, kar je prispevalo k ustvarjanju mest in rasti v evropskem agroživilskem sektorju.

PrenesiPDF - 2.3 MB

EU je leta 2017 ohranila vodilno vlogo v svetovni trgovini z agroživilskimi proizvodi, pri čemer je bila vrednost njenega izvoza 138, uvoza pa 117 milijard evrov. Poročilo poudarja tudi pomemben prispevek agroživilskega sektorja k zaposlovanju EU (7,5%).

Prejšnje izdaje

Bilten

Naročite se na e-poštno opozorilo, da boste na tekočem z novostmi.

Spremljajte novosti

Trgovinska statistika

Evropska komisija pripravlja vrsto informativnih pregledov po državah in regijah, ki zagotavljajo celovit pregled nad trgovino EU z agroživilskimi proizvodi po vsem svetu.

Informativni pregledi prikazujejo trgovinske odnose med EU ter zadevnimi državami in regijami, pri čemer se osredotočajo na ključne kmetijske in trgovinske kazalnike, prikazujejo bilanco izvoza in uvoza ter razvrščajo trgovino po kategorijah izdelkov.

Študije

Evropska komisija in njene partnerice redno pripravljajo študije o možnem vplivu mednarodnih trgovinskih sporazumov na kmetijstvo.

Vpliv trgovinskih sporazumov EU na kmetijski sektor

Študija, ki jo je leta 2017 v imenu Komisije izvedlo neodvisno svetovalno podjetje Copenhagen Economics, preučuje vpliv sporazumov, ki jih je EU sklenila s tremi državami, na trgovino s kmetijskimi in živilskimi proizvodi: Mehika, Južna Koreja in Švica. Kaže, da so trgovinski sporazumi prispevali k povečanju izvoza kmetijskih proizvodov iz EU in imeli pozitiven vpliv na delovna mesta v agroživilskem in drugih gospodarskih sektorjih.

Ekonomska študija o kumulativnih učinkih trgovinskih sporazumov na kmetijski sektor EU

Poročilo, ki ga je leta 2016 pripravila Evropska komisija (Skupno raziskovalno središče v sodelovanju z direktoratom za kmetijstvo in razvoj podeželja) o možnem vplivu številnih trgovinskih pogajanj na kmetijski sektor EU, in sicer na podlagi modelov, ki simulirajo vzajemno liberalizacijo uvoznih tarif med EU in zadevnimi trgovinskimi partnerji.

Sporočilo za medije

Študije Komisije o učinku prihodnjih trgovinskih sporazumov na kmetijski sektor

Evropska komisija, Skupno raziskovalno središče (Inštitut za prospektivne tehnološke študije): Morebitni sporazum o prosti trgovini EU–Mercosur – ocena učinka (2011)

Evropska komisija, generalni direktorat za trgovino:

PrenesiPDF - 220.4 KB

Evropska komisija, generalni direktorat za trgovino:

Ocena učinka pridružitvenega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Mercosurjem, o katerem potekajo pogajanja, na trajnostni razvoj (2009)

Najnovejše