Overzicht

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU staat of valt met de internationale dimensie. Een gezonde balans tussen import en export is onmisbaar voor de stabiliteit van de interne markt.

Om de doelstellingen van het GLB te halen, verzamelt de Europese Commissie statistieken en analyseert zij de handel in landbouwproducten en het internationale agrovoedingsbeleid.

De meest recente gegevens verschijnen maandelijks in "Monitoring EU Agri-Food Trade", elk jaar aangevuld met een diepgaandere analyse van de handelsstromen over het voorbije jaar in "Monitoring agri-trade policy".

In beide publicaties komen de belangrijkste trends, ontwikkelingen, spelers en producten aan bod. Ze worden aangevuld met factsheets om een gedetailleerd beeld te geven van de handelsbetrekkingen in de EU en belangrijke ontwikkelingen op de internationale markt.

De Europese Commissie en haar partners produceren ook allerlei studies en analyses over de aspecten van het handelsbeleid die gevolgen hebben voor de landbouw.

Al bij al maken de statistieken en analyses duidelijk dat de EU op alle niveaus van de landbouwwaardeketen een zeer divers gamma van concurrerende producten aanbiedt en een centrale rol speelt in de internationale handel in landbouwproducten.

Meer informatie

Bericht aan belanghebbenden: Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en EU-regels

Monitoring EU agri-food trade

"Monitoring EU agri-food trade" is de publicatie met de meest actuele informatie over de Europese handel in agrovoedingsmiddelen. De reeks bevat de recentste statistieken over handelsbetrekkingen en productcategorieën en wijst op de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe trends.

DownloadenPDF - 826.6 KB

Eerdere edities in deze reeks

Monitoring agri-trade policy

Monitoring agri-trade policy (MAP) verschijnt jaarlijks en bevat een grondige analyse van het agrovoedingsbeleid en de landbouwhandel in het algemeen. De reeks geeft een gedetailleerd overzicht van het internationale handelsklimaat, met bijzondere aandacht voor de centrale producten en spelers.

DownloadenPDF - 2.6 MB

In 2018 werd er voor zo'n 254 miljard euro aan agrovoedingsmiddelen verhandeld, 138 miljard export en 116 miljard euro import, waardoor de EU dat jaar opnieuw 's werelds grootste exporteur ter wereld werd en de op een na grootste importeur. Die landbouwproducten vormden ook qua waarde zo'n 7% van de totale EU-export in 2018, wat tot veel extra banen en groei in de landbouwsector heeft bijgedragen.

DownloadenPDF - 2.3 MB

Ook in 2017 was de EU al de grootste speler op de wereldmarkt voor agrovoeding, met zo'n 138 miljard euro aan export en 117 miljard euro aan import. Het belang van die sector komt duidelijk naar voren in het verslag, onder meer vanwege het aandeel van zo'n 7,5% in de totale werkgelegenheid in de EU.

Eerdere edities

Nieuwsbrief

Abonneer u op de nieuwsbrief voor de laatste updates.

Blijf op de hoogte

Handelsstatistieken

De Europese Commissie produceert een reeks factsheets over landen en regio's die een compleet beeld geven van de wereldwijde EU-handel in agrovoedingsmiddelen.

De factsheets beschrijven de handelsbetrekkingen van de EU met de betrokken landen en regio's aan de hand van de belangrijkste indicatoren voor landbouw en handel, de handelsbalans en details per productcategorie.

Studies

Regelmatig doen de Commissie en haar partners onderzoek naar de potentiële impact van internationale handelsovereenkomsten op de landbouw.

Gevolgen van EU-handelsovereenkomsten voor de landbouwsector

In deze studie uit 2017 in opdracht van de Commissie onderzocht het onafhankelijke adviesbureau Copenhagen Economics wat de impact op de handel in agrovoedingsmiddelen was van de overeenkomsten van de EU met drie landen: Mexico, Zuid-Korea en Zwitserland. Zij concludeerden dat de handelsovereenkomsten de Europese export en werkgelegenheid in de agrovoedingssector en andere sectoren stimuleerden.

Economische studie over de cumulatieve effecten van handelsovereenkomsten op de EU-landbouwsector

In 2016 onderzocht de Commissie (het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek samen met het departement Landbouw en Plattelandsontwikkeling) het potentiële effect van diverse handelsovereenkomsten voor de landbouwsector van de EU op basis van simulaties van een wederzijdse liberalisering van de invoertarieven tussen de EU en de betrokken handelspartners.

Persbericht

Studies over het effect van een mogelijke vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Mercosur

Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (Instituut voor prospectieve technologische studies): Potentiële vrijhandelsovereenkomst EU-Mercosur – effectbeoordeling (2011)

Europese Commissie, departement Landbouw en Plattelandsontwikkeling:

DownloadenPDF - 220.4 KB

Europese Commissie, departement Handel:

Trade sustainability impact assessment of the association agreement under negotiation between the European Community and Mercosur (2009)

Nieuws