Prezentare generală

Dimensiunea internațională face parte din politica agricolă comună (PAC), întrucât menținerea unui bun echilibru între importuri și exporturi este esențială pentru garantarea stabilității pieței interne.

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor PAC, Comisia Europeană colectează statistici și face analize privind comerțul agricol și evoluțiile politicii agroalimentare internaționale.

Cele mai recente informații sunt publicate lunar în secțiunea privind monitorizarea comerțului cu produse agroalimentare din UE. În raportul anual referitor la monitorizarea politicii privind produsele agroalimentare se face o analiză mai aprofundată a modului în care fluxurile comerciale agroalimentare din UE s-au modificat în ultimul an.

Aceste publicații analizează tendințele și evoluțiile comerțului cu produse agroalimentare în ceea ce privește principalii actori și produse. Ambele surse sunt însoțite de fișe informative, compilate pentru a prezenta o imagine detaliată a relațiilor comerciale agroalimentare ale UE și pentru a ilustra evoluțiile semnificative de pe piața agroalimentară internațională.

Comisia Europeană și partenerii săi elaborează, de asemenea, diverse studii și documente analitice privind politicile comerciale care au impact asupra sectorului agricol.

În general, statisticile și analizele demonstrează că UE oferă o gamă diversă de produse competitive la toate nivelurile lanțului valoric agricol și joacă un rol central în comerțul internațional cu produse agricole.

Informații pe aceeași temă

Aviz către părțile interesate; retragerea Regatului Unit și legislația UE în domeniul alimentar

Monitorizarea comerțului UE cu produse agroalimentare

În această secțiune sunt furnizate cele mai recente informații privind comerțul cu produse agroalimentare din UE. Sunt disponibile cele mai recente statistici referitoare la relațiile comerciale și categoriile de produse, evoluțiile semnificative și tendințele emergente.

DescarcăPDF - 811.9 KB

Edițiile precedente

Agricultura și comerțul

„Monitoring agri-trade policy (MAP)” este o publicație anuală care oferă o analiză aprofundată a aspectelor dominante privind politica agroalimentară și comerțul agricol în general. Seria conține o prezentare detaliată a mediului comercial internațional agroalimentar, cu accent pe principalele produse și partenerii majori.

DescarcăPDF - 2.6 MB

În 2018, comerțul cu produse agroalimentare din UE a contabilizat 254 de miliarde EUR (exporturi în valoare de 138 de miliarde EUR și importuri în valoare de 116 miliarde EUR), confirmând, pentru încă un an, poziția UE de principal exportator și al doilea importator mondial de produse agroalimentare. Produsele agricole au reprezentat o proporție solidă de 7 % din valoarea totală a bunurilor exportate de UE în 2018, contribuind în continuare la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea sectorului agroalimentar european.

DescarcăPDF - 2.3 MB

În 2017, UE și-a păstrat rolul de lider în comerțul mondial cu produse agroalimentare, cu exporturi în valoare de 138 de miliarde EUR și importuri în valoare de 117 miliarde EUR. Raportul evidențiază, de asemenea, importanța sectorului agroalimentar, care reprezintă 7,5 % din locurile de muncă din UE.

Edițiile precedente

Buletin informativ

Abonați-vă la buletinul informativ pentru a fi la curent cu ultimele actualizări

Informați-vă

Statistici privind comerțul

Comisia Europeană elaborează o serie de fișe informative pe țări și regiuni pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra comerțului cu produse agroalimentare din UE la nivel mondial.

Aceste fișe informative ilustrează relațiile comerciale ale UE în sectorul agroalimentar cu țările și regiunile respective, concentrându-se asupra principalilor indicatori agricoli și comerciali, evidențiind echilibrul exporturi-importuri și furnizând o prezentare defalcată a comerțului pe categorii de produse.

Studii

Comisia Europeană și partenerii săi realizează periodic studii pentru a evalua impactul acordurilor comerciale internaționale asupra agriculturii. Pentru fiecare acord comercial, Comisia efectuează evaluări ale impactului înainte de lansarea negocierilor și evaluări ale impactului asupra dezvoltării durabile în cursul desfășurării acestora. De asemenea, Comisia realizează studii privind impactul cumulativ pentru a analiza efectul combinat al diferitelor acorduri care sunt în curs de semnare sau de negociere.

Noutăți