Hindade järelevalve

Euroopa Komisjon jälgib tähelepanelikult hinnaolukorda ja põllumajanduslike toor- ja toiduainete turgude arengut ning avaldab kogu aasta vältel erinevaid aruandeid.

Kaubahindade järelevalve

Igakuises kaubahindade ülevaates esitatakse igakuine kokkuvõte kõige representatiivsemate põllumajandustoodete ja toiduainete hindade kohta nii ELi kui ka maailma tasandil. Kuigi kõiki tooteid ei saa võrrelda nii ELi kui ka maailma tasandil, on selle eesmärk anda ülevaade viimastest hinnasuundumustest.

Laadi allaPDF - 491.4 KB

Seotud teave

Eelmised väljaanded


ELi hinnad valitud representatiivsete toodete puhul

Igakuised ELi põllumajandustoodete hinnad kõige representatiivsemate toodete kohta (millest ELi riigid on teatanud) avaldatakse Exceli vormingus.

Väljavaade

Lühiajaline põllukultuuride, liha- ja piimatoodete turu väljavaade avaldatakse kolm korda aastas (veebruaris, juunis ja septembris). See põhineb Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi analüüsil, milleks on kasutatud viimaseid kättesaadavaid andmeid.

Põllumajandusturgude ja -tulu keskpika perioodi väljavaade järgmiseks kümneks aastaks avaldatakse kord aastas, üldjuhul detsembris. See väljavaade hõlmab turu ja sektori tuluväljavaateid, mis on välja töötatud makromajanduslike tingimuste, põllumajandus- ja kaubanduspoliitika keskkonna, ilmastikutingimuste ja rahvusvahelise turu arenguga seotud konkreetsete eelduste alusel.

Turu lühiülevaated ja aruanded

Avaldatakse ka erinevaid lühiülevaateid ja aruandeid, mis käsitlevad maailma ja ELi põllumajandusturgude arengut. Teemade hulka kuuluvad muu hulgas ülemaailmne toiduainete tarne ja nõudlus, mahetoodete import ja üleilmne toiduga kindlustatus.

Viimati lisatud