WTO a poľnohospodárstvo EÚ

Podrobnosti o tom, ako EÚ podporuje činnosť WTO, dohoda o poľnohospodárstve a priority EÚ pri rokovaniach v oblasti poľnohospodárstva.

Bilaterálne dohody

Podrobnosti o dvojstranných dohodách a obchode s agropotravinárskymi výrobkami medzi EÚ a regiónmi a krajinami sveta.