СТО и селското стопанство в ЕС

Подробности за начина, по който ЕС подкрепя работата на СТО, споразумение за селското стопанство и приоритети на ЕС в областта на преговорите в областта на селското стопанство.

Двустранни споразумения

Подробности за двустранните споразумения и търговията със селскостопански и хранителни продукти между ЕС и региони и страни по света.