СТО и селското стопанство в ЕС

Подробности за начина, по който ЕС подкрепя работата на СТО, споразумение за селското стопанство и приоритети на ЕС в областта на преговорите в областта на селското стопанство.

Bilateral agreements

Details on bilateral agreements and agri-food trade between the EU and regions and countries around the world.