PAC, o politică sustenabilă

PAC urmărește să garanteze că agricultura și silvicultura din UE sunt sustenabile din punct de vedere social, economic și ecologic.

PAC, o politică sustenabilă din punct de vedere social

PAC sprijină comunitățile rurale și facilitează rolul esențial pe care îl joacă agricultura și silvicultura în societate în ansamblu.

Sustenabilitate de mediu

PAC dispune de măsuri menite să combată schimbările climatice, să protejeze resursele naturale și să consolideze biodiversitatea în UE.

Sustenabilitate economică

Agricultura și silvicultura le pot oferi agricultorilor, administratorilor forestieri și UE în ansamblu recompense economice sustenabile.

Modernising agriculture

The transition to sustainable agriculture in the EU is driven by new technologies, research and innovation, and the spread of knowledge.