Een duurzaam GLB

Het GLB moet ervoor zorgen dat de land- en bosbouw in de EU in sociaal, economisch en milieu-opzicht duurzaam zijn.

Sociale duurzaamheid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid ondersteunt plattelandsgemeenschappen en zorgt ervoor dat land- en bosbouw kunnen bijdragen tot een duurzame samenleving in de EU.

Milieuduurzaamheid

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet ook de klimaatverandering aanpakken, de natuurlijke hulpbronnen beschermen en de biodiversiteit in de EU vergroten.

Economische duurzaamheid

Land- en bosbouw kunnen duurzame economische voordelen opleveren voor boeren, bosbeheerders en de EU als geheel.

Modernising agriculture

The transition to sustainable agriculture in the EU is driven by new technologies, research and innovation, and the spread of knowledge.