Tri poti, en cilj

Kmetijstvo ima edinstven položaj v središču družbe, okolja in gospodarstva Evropske unije.

Kmetijska dejavnost se vzdržuje z dobrimi okoljskimi pogoji, ki kmetom omogočajo izkoriščanje naravnih virov, ustvarjanje pridelka in preživetje. Denar, ki ga prinaša kmetijstvo, podpira družine kmetij in podeželske skupnosti, hrana, ki jo proizvaja kmetijstvo, pa družbo kot celoto.

Skupna kmetijska politika (SKP) torej združuje socialne, gospodarske in okoljske pristope na poti k doseganju trajnostnega sistema kmetijstva v EU. Nadaljnji koraki na tej poti bodo sprejeti v prihodnji SKP, ki bo temeljila na novi in ambicioznejši zeleni strukturi.

SKP s tem kombiniranim in ambicioznim pristopom ter z izkoriščanjem najnovejših dognanj na področju znanja in inovacij kmetijstvo usklajuje z evropskim zelenim dogovorom, katerega namen je ustvariti vključujočo, konkurenčno in okolju prijazno prihodnost za Evropo.

Kmetje, agroživilska podjetja, gozdarji in podeželske skupnosti imajo ključno vlogo na več ključnih področjih politike zelenega dogovora, vključno z:

  • vzpostavljanjem trajnostnega prehranskega sistema s pomočjo strategije „od vil do vilic“;
  • dopolnjevanjem nove strategije za biotsko raznovrstnost z zaščito in izboljšanjem raznovrstnosti rastlin in živali v podeželskem ekosistemu;
  • prispevanjem k podnebnim ukrepom v okviru zelenega dogovora za dosego cilja ničelne stopnje neto emisij v EU do leta 2050;
  • podporo posodobljeni gozdarski strategiji, ki naj bi bila objavljena leta 2020, z ohranjanjem zdravih gozdov;
  • prispevanjem k akcijskemu načrtu za ničelno onesnaževanje, ki bo določen leta 2021, z varovanjem naravnih virov, kot so voda, zrak in tla.

Ukrepi, sprejeti na teh področjih, so namenjeni reševanju glavnih izzivov, s katerimi se bo EU soočala v prihodnjih letih. SKP s prispevanjem k reševanju teh izzivov zagotavlja, da bo kmetijstvo ostalo v središču Evrope za prihodnje generacije.

Najnovejše

Dokumenti

PrenesiPDF - 3 MB