Trei căi, un singur scop

Agricultura ocupă un loc central în cadrul societății, al mediului și al economiei Uniunii Europene.

Activitatea agricolă este susținută de condiții de mediu bune, care le permit agricultorilor să valorifice resursele naturale, să își creeze produsele și să își câștige existența. De asemenea, veniturile generate de agricultură susțin familiile de agricultori și comunitățile rurale, în timp ce alimentele produse de agricultură susțin societatea în ansamblu.

Prin urmare, politica agricolă comună (PAC) combină abordările sociale, economice și de mediu pe calea către un sistem agricol durabil în UE. În cadrul viitoarei PAC vor fi luate măsuri suplimentare, care vor fi construite în jurul unei arhitecturi verzi noi și mai ambițioase.

Prin adoptarea acestei abordări comune și ambițioase și prin valorificarea celor mai recente progrese în materie de cunoaștere și inovare, PAC aliniază agricultura la Pactul verde european, care își propune să creeze un viitor favorabil incluziunii, competitiv și ecologic.

Agricultorii, întreprinderile agroalimentare, silvicultorii și comunitățile rurale joacă un rol esențial în câteva dintre principalele domenii de politică ale Pactului verde, printre care:

  • construirea unui sistem alimentar durabil prin intermediul strategiei „De la fermă la consumator”
  • integrarea în noua strategie privind biodiversitatea prin protejarea și sporirea varietății de plante și animale în ecosistemul rural
  • contribuția la acțiunile de combatere a schimbărilor climatice din cadrul Pactului verde european pentru a atinge obiectivul „zero emisii” în UE până în 2050
  • sprijinirea strategiei forestiere actualizate, care urmează să fie anunțată în 2021, prin menținerea unor păduri sănătoase
  • contribuția la un plan de acțiune „zero poluare”, care urmează să fie stabilit în 2021, prin protejarea resurselor naturale precum apa, aerul și solul.

Acțiunile întreprinse în aceste domenii vor aborda câteva din cele mai mari provocări cu care se va confrunta UE în următorii ani. Contribuind la găsirea unor soluții la aceste provocări, PAC garantează faptul că agricultura va ocupa un rol central în Europa mult timp de acum înainte.

Noutăți

Documente

DescarcăPDF - 3 MB