En socialt hållbar jordbrukspolitik

Jordbrukspolitiken stöder landsbygden och jord- och skogsbrukets viktiga roll för samhället i stort.