Sociálne udržateľná SPP

SPP podporuje vidiecke komunity a umožňuje, aby poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo zohrávali dôležitú úlohu v prospech širšej spoločnosti.