Ympäristöä säästävä YMP

Yhteisessä maatalouspolitiikassa (YMP) noudatetaan ympäristösääntöjä ja kannustetaan vihreään maatalouteen.

Facts and figures

Collected data on environmental aspects of agriculture in the EU.

Encouraging low-input farming

By lowering pesticide and fertiliser use and encouraging organic farming, the CAP helps to lessen the environmental impact of food production.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksesta seuraa useita haasteita EU:n maataloudelle. YMP auttaa viljelijöitä vastaamaan näihin haasteisiin ja etsimään yhteisiä ratkaisuja.

Luonnonvarojen suojelu

EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla varmistetaan, että luonnonvaroja, kuten vettä, maaperää, ilmaa ja metsiä, hoidetaan kestävästi EU:n maa- ja metsätaloudessa.

Enhancing biodiversity

The common agricultural policy aims to protect and enhance agricultural biodiversity in the EU.