Keskkonnasäästlik ÜPP

Ühise põllumajanduspoliitikaga (ÜPP) toetatakse keskkonnaeeskirju ja soodustatakse keskkonnahoidlikku põllumajandust.

Facts and figures

Collected data on environmental aspects of agriculture in the EU.

Encouraging low-input farming

By lowering pesticide and fertiliser use and encouraging organic farming, the CAP helps to lessen the environmental impact of food production.

Climate change

Climate change poses a number of challenges for agriculture in the EU. The CAP helps farmers to meet these challenges and contribute to the solutions.

Loodusvarade kaitsmine

ÜPP raames tagatakse, et selliseid loodusvarasid nagu vesi, muld, õhk ja puud hallatakse kestlikult kogu ELi põllumajandus- ja metsandussektori lõikes.

Enhancing biodiversity

The common agricultural policy aims to protect and enhance agricultural biodiversity in the EU.