Környezeti fenntarthatóság az agrárpolitikában

A közös agrárpolitika (KAP) három egyértelmű környezetvédelmi célt tűzött ki, amelyek visszaköszönnek az európai zöld megállapodásban és a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában is:

 • az éghajlatváltozás elleni küzdelmet;
 • a természeti erőforrások védelmét;
 • a biológiai sokféleség növelését.

A KAP mindegyik célkitűzést támogatja azáltal, hogy ösztönzi a biogazdálkodást és a mezőgazdasági inputanyagok, mint a növényvédő szerek és a műtrágya felelős használatát.

A KAP arra törekszik, hogy a környezetvédelmi célokat a mezőgazdasági termelők, a vidéki közösségek és a teljes EU számára társadalmilag és gazdaságilag fenntartható módon érje el.

Környezetvédelmi intézkedések az agrárpolitikában

A környezetbarát gazdálkodást és a környezetvédelmi szabályok betartását ösztönző intézkedések a KAP központi részét képezik:

 • a kölcsönös megfeleltetési normák a pénzügyi támogatásokat az emberek, a növények és az állatok egészségére vonatkozó uniós szabályok betartásához kötik;
 • a környezetbarátabbá válást előmozdító kifizetések révén kötelező előírások kerülnek bevezetésre (állandó gyepterület fenntartása, termésnövények sokfélesége és ökológiai jelentőségű területek), amelyek mindegyike a környezetvédelemre és az éghajlatváltozással szembeni fellépésre irányul;
 • a vidékfejlesztési politika olyan befektetéseket és mezőgazdasági tevékenységeket támogat, amelyek hozzájárulnak az éghajlat-politikai intézkedésekhez és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz.

A jövő agrárpolitikája

A jövő agrárpolitikája további lépéseket tesz a zöld és fenntartható mezőgazdasági rendszer elérése felé az EU-ban. A programnak része:

 • egy egyszerűbb, rugalmasabb és célzottabb megközelítés;
 • szigorított környezetvédelmi feltételek és előírások betartása minden mezőgazdasági termelő számára;
 • kibővített önkéntes környezetvédelmi intézkedések elérhetővé tétele a mezőgazdasági termelők részére ökorendszereken és vidékfejlesztési politikán keresztül.

Kapcsolódó információk

LetöltésPDF - 3 MB

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem

A KAP kulcsfontosságú eszköz ahhoz, hogy ki tudjuk aknázni a mezőgazdaságban rejlő lehetőségeket az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén. A 2014–2020 közötti időszak KAP-forrásainak 25%-a – mintegy 104 milliárd euró – klímavédelmi célú intézkedéseket szolgál, többek között a következőket:

 • az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az állattartás és -tenyésztés fejlesztésének ösztönzésével, valamint a trágyatárolásra és -kezelésre irányuló befektetésekre;
 • a szénmegkötés- és tárolás növelése olyan intézkedésekkel és befektetésekkel, mint a talajvédelem és az erdő-helyreállítás;
 • a mezőgazdasági termelők segítése abban, hogy alkalmazkodni tudjanak az éghajlatváltozás miatt jelentkező új kihívásokra, mégpedig beruházások, valamint új módszerek és technológiák ajánlása révén.

Ezekkel az intézkedésekkel 1990 és 2017 között a mezőgazdasági kibocsátások 21%-kal csökkentek anélkül, hogy visszaesett volna a termelés. A jövőbeli szabályok szerint a KAP tevékenységei magukban foglalják az éghajlatváltozás mérséklésének megerősített támogatását, hozzájárulva ezzel az európai zöld megállapodásban foglalt éghajlat-politikai cél megvalósításához, vagyis hogy 2050-re az EU nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátása nulla legyen.

További információk

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem

A természeti erőforrások védelme

A mezőgazdaság számára elengedhetetlen természeti erőforrások védelme érdekében a KAP:

 • megóvja a mezőgazdaságban használt víz mennyiségét és minőségét a vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása, hatékonyabb öntözőrendszerek támogatása és a nitrátérzékeny területekre vonatkozó szabályok javítása által;
 • kötelező előírásokat vezet be a minimálisan megkövetelt talajborítást illetően és további eljárásokat ösztönöz a talajerózió korlátozására és a szervesanyag-tartalom megőrzésére;
 • védi a levegő minőségét az ammóniakibocsátás csökkentésével, korlátozásokat vezet be a maradékanyagok égetésére vonatkozóan és ellenzi a növényvédő szerek alkalmazását szeles időjárás esetén.

A vidékfejlesztési politikán keresztül a KAP elősegíti az uniós erdőstratégiát azzal, hogy támogatja az erdők megóvását, helyreállítását és telepítését, valamint a fenntartható erdőgazdálkodást egész Európában.

A mezőgazdaság és az erdészet számára elengedhetetlen természeti erőforrások védelmével a KAP Unió-szerte hozzájárul a zöld megállapodásban kitűzött, szennyezések megszüntetésére irányuló célhoz is.

További információk

A természeti erőforrások védelme

A biológiai sokféleség fokozása

A mezőgazdasági ökoszisztémák fenntartását célzó KAP jól illeszkedik a vadon élő állatokról és növényekről szóló irányelvek intézkedéseibe is, és előmozdítja az európai zöld megállapodás részét képező új bizottsági biodiverzitási stratégia céljainak megvalósítását.

A KAP a biológiai sokféleséget számos módon igyekszik megőrizni:

 • a kölcsönös megfeleltetési normák összeegyeztethetők a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvvel, valamint a tájképi elemek megóvását és a növényvédő szerek használatának csökkentését célzó intézkedésekkel;
 • a környezetbarátabbá válást előmozdító kifizetéseken keresztül létrehozott ökológiai jelentőségű területek a tájképi elemek megóvását és több parlagon hagyott földterületet eredményeznek, ami a beporzás megkönnyítése és előhelyek megvédése által elősegíti a biodiverzitást;
 • a vidékfejlesztési politika ösztönzi a biodiverzitás megőrzésére és növelésére irányuló intézkedéseket, pl. pénzforrások biztosítását tájképi elemek és vadátjárók megóvására és létrehozására, a jelentős természeti értéket képviselő gazdálkodás térnyerésére és a vadon élő állatok és növények számára kedvező természetgazdálkodási tervek céljaira.

További információk

A biológiai sokféleség fokozása

Alacsony erőforrás-igényű mezőgazdaság ösztönzése

Az EU területén széles körben elterjedt a növényvédő szerek, a műtrágyák és az antibiotikumok használata annak érdekében, hogy segítsék a mezőgazdaságot élelmiszerek és más, a társadalom számára kulcsfontosságú termékek előállításában. Ezek túlzott és nem megfelelő alkalmazása azonban káros hatással van a környezetre, valamint a növények, az állatok és az emberek egészségére is.

A KAP ezen anyagok csökkentett és felelősségteljes használatát ösztönzi azáltal, hogy:

 • előmozdítja a biogazdálkodást;
 • támogatja a mezőgazdasági termelőket a növényvédő szerek és műtrágyák felelős használatában és a környezetbarát gazdálkodási eljárások, alternatív módszerek és új technológiák alkalmazásában;
 • csökkenti az antibiotikumok szükségességét állategészségügyi és állatjóléti szempontból előnyös beruházásokkal és szaktanácsokkal.

További információk

Alacsony erőforrás-igényű mezőgazdaság

A környezetvédelmi intézkedések értékelése

Az Európai Bizottság folyamatosan értékeli, mennyire eredményes a KAP a környezetvédelmi célok elérésében:

A Bizottság által összegyűjtött adatok átfogó információkat nyújtanak:

 • a vidéki környezet állapotáról és annak fejlődéséről az EU-n belül;
 • az agrárgazdálkodás éghajlatra, természeti erőforrásokra és biológiai sokféleségre gyakorolt hatásáról;
 • a KAP környezetvédelmi intézkedéseinek végrehajtásáról az egész EU-ban;
 • a környezetvédelmi intézkedések sikeréről a célok elérésében és a kitűzött célokon túlmutató hatásairól.

A KAP környezetvédelmi fellépéseinek értékelése számításba veszi a szakpolitikai intézkedéseket, a mezőgazdasági gyakorlatokban bekövetkező változásokat és azok hatását a környezetre, valamint számos más tényezőt, így pl. az időjárási eseményeket, a piaci trendek hatását és az uniós országok/régiók környezeti állapota közötti különbségeket.

A tudás és az innováció szerepe

A tudás, a kutatás és az innováció elősegítik a környezeti szempontból fenntartható mezőgazdaságot az EU-ban:

További információk

A mezőgazdaság korszerűsítése

Aktualitások