En ekonomiskt hållbar jordbrukspolitik

EU:s jordbrukspolitik ser till att ett hållbart jord- och skogsbruk kan vara lönsamt och konkurrenskraftigt både nu och i framtiden.

Fuelling the bioeconomy

Agriculture and forestry can contribute to the economic sustainability of the EU by producing biomass to fuel the bioeconomy.