Hospodársky udržateľná SPP

SPP zabezpečuje, aby udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo mohli byť ziskové, a to dnes i v budúcnosti.

Fuelling the bioeconomy

Agriculture and forestry can contribute to the economic sustainability of the EU by producing biomass to fuel the bioeconomy.