Plant health

Rules to protect crops from harmful pests and diseases.

Semená a rozmnožovací materiál

Pravidlá, databázy a medzinárodné dohody týkajúce sa genetiky rastlín.

Právo duševného vlastníctva uplatňované na odrody rastlín

Pravidlá a ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva uplatňovaných na nové odrody rastlín.

Live plants and flowers

Detailed information on production and the legal bases of live plants and flowers.

Ovocie a zelenina

Podpora konkurencieschopnosti, spotreby a udržateľnosti v sektore ovocia a zeleniny.

Zdravie rastlín a pesticídy

EÚ stanovuje pravidlá týkajúce sa zdravia rastlín, reguluje uvádzanie rastlinného rozmnožovacieho materiálu na trh a stanovuje pravidlá pre udržateľné používanie pesticídov.

Geneticky modifikované organizmy (GMO)

Pravidlá, vysledovateľnosť, registrácia a povoľovanie pestovania, potravín a krmív.