Plant health

Rules to protect crops from harmful pests and diseases.

Semená a rozmnožovací materiál

Pravidlá, databázy a medzinárodné dohody týkajúce sa genetiky rastlín.

Právo duševného vlastníctva uplatňované na odrody rastlín

Pravidlá a ustanovenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva uplatňovaných na nové odrody rastlín.

Živé rastliny a kvety

Pravidlá a normy týkajúce sa živých rastlín a kvetov.

Ovocie a zelenina

Podpora konkurencieschopnosti, spotreby a udržateľnosti v sektore ovocia a zeleniny.