Plant health

Rules to protect crops from harmful pests and diseases.

Semințe și material de reproducere

Norme, baze de date și acorduri internaționale privind genetica plantelor.

Drepturi de proprietate asupra soiurilor de plante

Norme și dispoziții privind drepturile de proprietate intelectuală pentru noile soiuri de plante.

Live plants and flowers

Detailed information on production and the legal bases of live plants and flowers.

Fructe și legume

Sprijin pentru competitivitate. Date despre consum. Durabilitatea în sectorul fructelor și legumelor.

Sănătatea plantelor și pesticidele

UE stabilește norme privind sănătatea plantelor, utilizarea durabilă a pesticidelor și comercializarea materialului de reproducere a plantelor.

Organismele modificate genetic (OMG)

Norme în domeniu. Trasabilitate, înregistrare și autorizare pentru cultivare. Produsele alimentare și furajele modificate genetic.