Plant health

Rules to protect crops from harmful pests and diseases.

Zaden en teeltmateriaal

Voorschriften, databanken en internationale overeenkomsten over plantengenetica.

Kwekersrechten

Voorschriften over de intellectuele-eigendomsrechten voor nieuwe plantenrassen.

Live plants and flowers

Detailed information on production and the legal bases of live plants and flowers.

Groenten en fruit

Ondersteuning van concurrentievermogen, consumptie en duurzaamheid in de sector groenten en fruit.

Gezondheid van planten en pesticiden

De EU stelt regels vast voor de handel in teeltmateriaal, het duurzame gebruik van pesticiden, en plantgezondheid.

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)

Regels, traceerbaarheid, registratie en vergunning voor de teelt en voor het gebruik in levensmiddelen en diervoeders.