Plant health

Rules to protect crops from harmful pests and diseases.

Żrieragħ u materjal riproduttiv

Regoli, bażijiet tad-data u ftehimiet internazzjonali dwar il-ġenetika tal-pjanti.

Id-drittijiet ta’ proprjetà ta’ varjetajiet ta’ pjanti

Regoli u dispożizzjonijiet għal drittijiet ta’ proprjetà intellettwali għal varjetajiet ġodda ta’ pjanti.

Live plants and flowers

Detailed information on production and the legal bases of live plants and flowers.

Frott u ħxejjex

Appoġġ għall-kompetittività, il-konsum u s-sostenibbiltà fis-settur tal-frott u l-ħaxix.