Plant health

Rules to protect crops from harmful pests and diseases.

Siemenet ja kasvinlisäysaineisto

Kasvigenetiikkaa koskevat säännöt, tietokannat ja kansainväliset sopimukset.

Kasvinjalostajanoikeudet

Uusien kasvilajikkeiden jalostajien teollisoikeuksia koskevat säännöt ja määräykset.

Elävät kasvit ja kukat

Eläviä kasveja ja kukkaviljelytuotteita koskevat säännöt ja standardit.

Hedelmät ja vihannekset

Hedelmä- ja vihannesalan kilpailukyvyn, kysynnän ja kestävyyden edistäminen.

Kasvien terveys ja torjunta-aineet

EU vahvistaa kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevat säännöt.

Muuntogeeniset organismit (GMO)

Säännöt, jäljitettävyys, rekisteröinti ja viljelylupa, elintarvikkeet ja rehut