Plant health

Rules to protect crops from harmful pests and diseases.

Seemned ja taimne paljundusmaterjal

Eeskirjad, andmebaasid ja rahvusvahelised kokkulepped taimegeneetika vallas.

Sordialased intellektuaalomandi õigused

Uute taimesortide intellektuaalomandi õigusi käsitlevad eeskirjad ja sätted.

Live plants and flowers

Detailed information on production and the legal bases of live plants and flowers.

Puu- ja köögiviljad

Konkurentsivõime, tarbimise ja jätkusuutlikkuse toetamine puu- ja köögiviljasektoris.

Taimetervis ja pestitsiidid

EL on kehtestanud eeskirjad taimetervise ja pestitsiidide säästva kasutamise valdkondades ning ta reguleerib taimse paljundusmaterjali turustamist.

Geneetiliselt muundatud organismid (GMO)

Eeskirjad, jälgitavus, registreerimine, kasvatamiseks, toiduks ja söödaks loa andmine.