Graudaugi

Sīkāka informācija par tirgus intervences politiku, tirdzniecības pasākumiem un lauksaimnieku un lauksaimniecības nozares aizsardzību.

Rīsi

Informācija par tirdzniecību un tirgiem, tostarp bilances, prezentācijas un faktu lapas.

Eļļas augi un proteīnaugi

Informācija par cenām, ražošanu, bilancēm, tirgiem un augu proteīnu attīstību ES.

Cukurs

Politika, ražošanas kvotas, cenu veidošana, starptautiskā tirdzniecība un tirgus informācija.

Olīveļļa

Detalizēta informācija par olīveļļas ražošanu un ražotājiem ES, juridisko pamatu, tirgus uzraudzību un komitejām.

Vīns

ES vīnogu audzētāju, vīndaru , tirgotāju un patērētāju atbalstīšana un aizsardzība, izmantojot nozares politiku, regulējumu, vīna marķējumu, tirdzniecības pasākumus un tirgus uzraudzību.

Aromatizēti vīni

Informācija par klasifikāciju, rīcībpolitiku, juridisko pamatu un komitejām saistībā ar ES aromatizētā vīna jautājumiem.

Stiprie alkoholiskie dzērieni

Detalizēta informācija par stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, juridiskajiem pamatiem un komitejām

Apiņi

Sīka informācija par ražošanu, ārējo tirdzniecību, juridisko pamatu un apiņu pārvaldības komitejām.

Kokvilna

Detalizēta informācija par ES kokvilnas politikas attīstību, tās juridisko pamatu, tirgus situāciju un īpašu pētījumu par kokvilnas nozari.

Tabaka

Detalizēta informācija par ES tabakas ražotājiem un produkciju, juridiskais pamats un attiecīgās komitejas.

Hemp

An overview of hemp production in the EU, its different industrial uses, applicable legal rules and support available under the CAP