Graudaugi

Sīkāka informācija par tirgus intervences politiku, tirdzniecības pasākumiem un lauksaimnieku un lauksaimniecības nozares aizsardzību.

Rice

Information on trade and markets, including balance sheets, presentations and factsheets.

Oilseeds and protein crops

Information on prices, production, balance sheets, markets and the development of plant proteins in the EU.

Cukurs

Politika, ražošanas kvotas, cenu veidošana, starptautiskā tirdzniecība un tirgus informācija.

Olīveļļa

Detalizēta informācija par olīveļļas ražošanu un ražotājiem ES, juridisko pamatu, tirgus uzraudzību un komitejām.

Vīns

ES vīnogu audzētāju, vīndaru , tirgotāju un patērētāju atbalstīšana un aizsardzība, izmantojot nozares politiku, regulējumu, vīna marķējumu, tirdzniecības pasākumus un tirgus uzraudzību.

Aromatizēti vīni

Informācija par klasifikāciju, rīcībpolitiku, juridisko pamatu un komitejām saistībā ar ES aromatizētā vīna jautājumiem.

Stiprie alkoholiskie dzērieni

Detalizēta informācija par stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, juridiskajiem pamatiem un komitejām

Apiņi

Sīka informācija par ražošanu, ārējo tirdzniecību, juridisko pamatu un apiņu pārvaldības komitejām.

Kokvilna

Detalizēta informācija par ES kokvilnas politikas attīstību, tās juridisko pamatu, tirgus situāciju un īpašu pētījumu par kokvilnas nozari.

Tabaka

Detalizēta informācija par ES tabakas ražotājiem un produkciju, juridiskais pamats un attiecīgās komitejas.