Σιτηρά

Λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την πολιτική παρέμβασης στην αγορά, τα εμπορικά μέτρα και την προστασία των γεωργών και του γεωργικού τομέα.

Ρύζι

Πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο και τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ισολογισμών, των παρουσιάσεων και των δελτίων.

Ελαιούχοι σπόροι και πρωτεϊνούχα φυτά

Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την παραγωγή, τους ισολογισμούς, τις αγορές και την εξέλιξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ.

Ζάχαρη

Πολιτική, ποσοστώσεις παραγωγής, τιμολόγηση, διεθνές εμπόριο και πληροφορίες για την αγορά.

Ελαιόλαδο

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή ελαιολάδου και τους παραγωγούς της ΕΕ, τις νομικές βάσεις, την παρακολούθηση της αγοράς και τις επιτροπές.

Οίνος

Στήριξη και προστασία των αμπελουργών, των οινοποιών, των εμπόρων και των καταναλωτών της ΕΕ μέσω της πολιτικής, της νομοθεσίας, της επισήμανσης, των εμπορικών μέτρων και της παρακολούθησης της αγοράς

Αρωματισμένος οίνος

Πληροφορίες για την ταξινόμηση, την πολιτική, τις νομικές βάσεις και τις επιτροπές σχετικά με τα προϊόντα αρωματισμένου οίνου.

Αλκοολούχα

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο αλκοολούχων ποτών, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις νομικές βάσεις και τις επιτροπές.

Λυκίσκος

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, το εξωτερικό εμπόριο, τις νομικές βάσεις και τις επιτροπές διαχείρισης του λυκίσκου.

Βαμβάκι

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής της ΕΕ για το βαμβάκι, τις νομικές βάσεις, την κατάσταση της αγοράς και την ειδική μελέτη για το βαμβάκι.

Καπνός

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς και την παραγωγή καπνού στην ΕΕ, τις νομικές βάσεις και τις σχετικές επιτροπές.